Fout

Uit vrijgegeven Britse staatsdocumenten blijkt dat de Duitse premier Helmut Kohl geheime plannen had om miljoenen Turken uit Duitsland het land uit te zetten. Het plan hield onder andere in dat van elke twee Turken, er één uitgezet moest worden. Als reden werd aangevoerd dat de Turken niet goed assimileerden. Veel van de Turken waren toen al een Duits staatsburger en hadden de Duitse economie weer opgebouwd na de Tweede Wereldoorlog.
 
Waarom het plan uiteindelijk niet doorgegaan is, is nog niet duidelijk. De zoon van Helmut Kohl is inmiddels getrouwd met een Turkse dame. Wel is er te zien dat er ruim 100.000 Turken uit Duitsland zijn gestuurd na deze plannen van Kohl als onderdeel van zijn etnische zuivering. Deze mensen kregen in sommige gevallen een klein som geld om Duitsland te verlaten en hun Duitse rechten als burger in te leveren.
 
Duitsland staat bekend om zijn anti-Turkse houding en racistische handelingen. Eerder werden in Duitsland Turkse snackbareigenaren vermoord met hulp van de Duitse geheime dienst.