Fout

De Duitse premier Helmut Kohl had in de jaren ’80 geheime plannen om een etnische zuivering in Duitsland door te voeren waarbij de helft van alle Turken moesten verdwijnen. Dit blijkt uit vrijgegeven documenten uit de Britse archieven. Kohl had destijds hulp en steun gevraagd aan de Britse overheid waardoor de documenten terecht zijn gekomen in Groot-Brittannië.
 
Helmut Kohl sprak op 28 oktober 1982 met de Britse premier Margaret Thatcher in Bonn en zei daarbij dat hij “geen probleem had met de aanwezigheid van Portugezen, Italianen en zelfs de mensen uit Zuidoost-Azië, maar wel met de Turken”. Hierom wilde hij de Turken, die door Duitsland uitgenodigd waren om als gastarbeider in Duitsland te werken, uit Duitsland hebben. 
 
Er woonden toen al enkele miljoenen Turken in Duitsland, op dit moment zijn er naar schatting vijf tot zes miljoen Turken in Duitsland. De Turken werden in de jaren ’60 naar Duitsland gehaald om de economie weer op te bouwen na de Tweede Wereldoorlog. In de jaren ’80 was de Duitse economie dermate goed opgebouwd, dat de Turken niet meer nodig waren. In plaats van ze te bedanken, wilde Kohl ze terugsturen. Het lukte hem om ongeveer 100.000 Turken terug te sturen onder dwang of door de betaling van een geldsom. Kohl kon de rest van zijn plannen niet doorzetten door de val van zijn regering.