Fout

In Bagdad was de wereld in de ochtend van 20 maart 2003 getuige van de Amerikaanse en Engelse bombardementen. Het klonk nog harder dan de gebedsgezangen van de diverse moskeeën. De meeste mensen in de islamitische wereld zijn van mening dat de godsdienstoorlogen tussen de christenen en de moslims niet voorbij zijn. Ze zeggen namelijk dat er in dat geval nog maar één godsdienst zou zijn, alsmede vrede op de wereld. Men kan dit opvatten als een koude of een warme oorlog, maar de heftigste en wreedste oorlogen zijn vaak de godsdienstoorlogen.

Belangrijke denkers zoals de Turkse theoloog en filosoof Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk, zeggen dat godsdienstoorlogen binnen de islamitische geografie niet voorbij zijn, maar worden hierna meteen als achtergesteld en oplichters beschouwd. Dit in tegenstelling tot beroemde westerse wetenschappers zoals de Amerikaan Samuel Huntington, die in zijn boek The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order uit 1996 hetzelfde zegt, en meteen als absolute waarheid wordt aangenomen en een bestseller wordt. De reden hiervoor is dat de westerse intellectuelen geen steun leveren aan intellectuelen binnen de islamitische wereld, tenzij ze opkomen voor de westerse belangen.

De huidige godsdienstoorlogen in het Midden-Oosten, zie ik meer als een bezetting ten gevolge van het westerse imperialisme. Hierbij hebben ze drie doelen: ten eerste gaat het om de islam, als snelst groeiende religie in de wereld, af te beelden als een geloof van geweld en bloed aan de rest van de wereld. Ten tweede gaat het om het veroveren en het bezetten van de grondstoffen in het Midden-Oosten, zoals olie en gas. Tenslotte gaat het erom om de wereld te laten overheersen door het christelijke geloof.

Volgens de beroemde kerkhervormer Maarten Luther (1483-1546) kan men de Bijbel niet zonder chaos en opstanden presenteren. De wereld van God is de wereld van het zwaard, oorlogen, schade, ellende en gif (Davidson, J.D., The great Reckoning (Simon and Schuster Co. 1993), p. 241).

Bovendien is het Midden-Oosten om meerdere redenen een beoogd koloniaal gebied voor de westerse imperialisten. Hierbij kan men denken aan de belangen van de christelijke wereld; de economische voordelen die een eventuele kolonisatie van het Midden-Oosten met zich mee zou brengen, zijn groot. Denk bijvoorbeeld aan de grondstoffen in Irak en Saoedi-Arabië, te weten olie, en Turkije met haar waterreservoirs, borium, goud en thorium.

Kortom: het doel van de Tweede Golfoorlog was niet het afzetten van Saddam Hoessein, maar het bezetten van het gehele Midden-Oosten en dan vooral Turkije en Iran (Öztürk, Y.N., Batı sömürgeciliği ve islam dünyası / Westerse imperialisme en de islamitische wereld (Istanboel 2003), p. 9-16).

 

Toon meer artikelen van deze auteur