Fout

Turks Noord-IrakAlhoewel Noord-Irak onder sommige kringen steeds meer bekend staat als ‘het autonome gebied Koerdistan’, lijkt deze benaming in praktijk fout te zijn. Door toenemende invloed van Turkije, lijkt het gebied steeds meer op een deelgebied van Turkije.

Zo is 80% van alle levensmiddelen en ander soort materialen/goederen in Noord-Irak, afkomstig van Turkse bedrijven. Maar ook in Noord-Irak zelf zijn meer dan 1000 Turkse ondernemingen actief. In Süleymaniye zijn Turkse bedrijven zoals Doğan, Özboy en İstikbal niet te missen, op vrijwel elk hoek prijkt een filiaal. Maar ook uitbreidingen komen voor rekening van Turkse bouwbedrijven. Zo zijn twee viaducten, het vliegveld en de universiteit van Süleymaniye door Turkse ingenieurbedrijven opgeknapt, vernieuwd en uitgebreid. Zelfs de uitvoer van olie en gas uit Noord-Irak, kan bijna alleen maar via de Turkse Nabucco-pijpleiding gerealiseerd worden.

Een reden dat Turkije zo fanatiek aan het investeren is in Noord-Irak, komt door de aanwezigheid van Turkmenen in de regio. Deze groep is cultureel, religieus en linguïstisch erg verwant aan de Turken. De naam ‘Turkmen’ betekent ook niks meer dan ‘Turk men’, oftewel ‘ik ben een Turk’ in het Turks. Turkmeens is dan ook te kenmerken als een dialect van het Turks, net zozeer het Vlaams een dialect is van het Nederlands. Turken en Turkmenen kunnen elkaar vloeiend verstaan zonder enige moeite. De gebieden in Noord-Irak waar de Turkmenen massaal wonen zijn de grote steden van Kerkük, Mosul, Süleymaniye en Erbil. Vooral Kerkük geldt als ‘de Turkmeense hoofdstad’ door haar historische Turkmeense achtergrond. Al sinds de komst van de Turkse Seldjoeken, waar zowel Turken als Turkmenen van afstammen, in de elfde eeuw na Christus, wonen er grote groepen Turkmenen in Kerkük en Mosul. Het is dan ook niet toevallig dat Turkije vooral wil investeren in deze twee steden, mede ook omdat deze twee steden het merendeel van de Irakese olie herbergen.

Een andere belangrijke reden dat Turkije zo hevig investeert in Noord-Irak is om de voedingsbodem van de terroristische PKK weg te halen. De terroristische PKK vecht al jaren voor een ultranationalistisch/communistisch Koerdische staat. Omdat veel van de PKK-strijders die terreuraanslagen plegen in Turkije, afkomstig zijn uit Noord-Irak is de keus van Turkije makkelijk te begrijpen. Door te investeren in Noord-Irak en zodoende de armoede aldaar tegen te gaan, wordt het voor de PKK steeds moeilijker om nieuwe rekruten te vinden. Tevens neemt de sympathie jegens Turkije toe onder Irakese Koerden, dit bleek het meest toen de Noord-Irakese Koerdische leider Barzani opperde zich aan te sluiten bij Turkije als een soort Turks deelrepubliek.