Fout
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::write: Unable to use passive mode

De ruzie tussen de NS en de Italiaanse makers van de snelle treintoestellen Fyra escaleert langzaamaan. De NS heeft van de Italianen geëist dat ze de acht Fyra-toestellen komen ophalen en daarbij ruim 200 miljoen euro terugstorten. De Italianen hebben aangegeven een verbeterd toestel te willen afleveren, terwijl de NS heeft aangegeven daar geen trek in te hebben.
 

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) waarschuwt dat er weer een tekort driegt voor kamers omdat de bouw van studentenkamers nagenoeg stil ligt. In het jaar 2011 werd met de woningcorporaties afgesproken dat er zestienduizend extra studentenwoningen gebouwd zouden worden. Hiervan is slechts zevenduizend afgerond.
 

De positie van Bas Nugteren is onhoudbaar geworden, dat vinden veel mensen in Nederland. Bas Nugteren heeft een dubbelfunctie bij zowel Groenlinks als de Universiteit Utrecht en door geluidsopnamen is gebleken dat hij eind 2011 fel anti-Turkse uitspraken heeft gedaan om Turken te weren van de Universiteit Utrecht.
 

De prominente en populistische Groenlinks-voorzitter Bas Nugteren is in opspraak geraakt nu blijkt dat hij jarenlang zijn functie bij de Universiteit Utrecht misbruikt heeft om Turken te weren van de universiteit. De Universiteit Utrecht staat bekend als een universiteit met een erg laag percentage aan allochtonen, terwijl er in de provincie Utrecht juist veel Nederlanders van Marokkaanse en Turkse komaf wonen.
 

De uitspraken van Groenlinks-voorzitter Bas Nugteren zijn verkeerd gevallen bij veel mensen. Eind 2011 bleek Bas Nugteren tijdens een gesprek met organisatoren van een receptie en borrel, gevraagd te hebben of er ook Turken zouden komen. Toen er geantwoord werd met “Alle uitgenodigde mensen hebben de Nederlandse nationaliteit”, was Nugteren niet tevreden en antwoordde hij lachend “Ja... Maar zijn het Turken?”.