Fout
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::write: Unable to use passive mode

Wat zijn de invloeden van psychische druk op mensen? Zou u overgaan op het mishandelen van een persoon op basis van zijn status of rol in de maatschappij? In hoeverre kunnen we echt onszelf zijn? Dat zijn de vragen die opkomen als we experimenten als de Stanford Prison Experiment nader evalueren. In dit experiment die in 1971 door Phillip G. Zimbardo werd uitgevoerd, komen we erachter dat we als mens ver kunnen gaan als we macht hebben.

 

Nederland, of liever gezegd Europa, krijgt steeds meer inwoners. Echter, dit komt niet door een stijgend geboortecijfer, maar door een stijgend aantal immigranten. Het groot deel hiervan komt uit Turkije. Deze trend is terug te zien in de gehele Europese Unie en niet alleen in Nederland. In 2008 kregen ruim 50.000 Turken een Europees burgerschap. Het is een ontwikkeling die door velen wordt gevreesd, de angst voor massamigratie uit Turkije is echter een geheel onterechte angst.

 

Minister Eimert van Middelkoop (Integratie) wil in beroep tegen de uitspraken van de rechtbank in Rotterdam.  Die oordeelde op 12 augustus 2010 dat twee Turkse inwoners niet verplicht kunnen worden om een inburgeringscursus te volgen.

De minister zei het hier niet mee eens te zijn. Zijn argument is dat inburgering juist Turkse inwoners helpt om te kunnen werken. De vraag is echter of die inburgeringswet wel effectief is. De minister impliceert met zijn uitspraken indirect dat immigranten gedwongen kunnen worden om inburgeringscursussen te volgen en op straffe van sancties moeten slagen voor een examen.

 

De rechtbank in Rotterdam heeft op 12 augustus 2010 bepaald dat Nederland Turkse immigranten met een verblijfsvergunning niet mag verplichten een inburgeringscursus te volgen. De rechtbank kwam tot dit oordeel in een zaak die was aangespannen door Ali Durmus en Ejder Köse, twee Turkse advocaten. De Wet inburgering verplicht sinds 2007 dat immigranten met een verblijfsvergunning een inburgeringsexamen met succes moeten afronden.De twee Turkse advocaten hebben betoogd dat de Nederlandse inburgeringswetgeving in verschillende opzichtingen in strijd is met het Associatieverdrag van Ankara.