Fout

Nederland heeft het verzoek van de Servische oorlogsmisdadiger Radovan Karadzic om Karremans als getuige te horen afgewezen. Volgens Karadzic had Karremans gezegd dat moslims “zelf de wens hadden om te vertrekken” uit Srebrenica. Hierop was er begonnen met deportatie en genocide op de stad met overwegend moslims in een regio war Servische christenen de meerderheid vormden. 
 
Karremans had zich verzet tegen deze getuigenis omdat hij bang was dat hij hiermee zelf vervolgd kon worden. Karremans was de commandant van de Nederlandse troepen in Srebenica en had als taak de moslims te beschermen. Toch gaf hij het bevel aan zijn soldaten om mee te werken met de Servische soldaten. Karremans wordt dan ook gezien als de eindverantwoordelijke voor de genocide op moslims in Srebrenica.
 
Toch geniet hij vrijheid in Nederland wat hem weigert te vervolgen. Nu Nederland hem ook niet laat getuigen, blijkt dat Nederland krampachtig Karremans wil beschermen. Volgens bronnen handelde Karremans in opdracht van Nederland, dat uiteindelijk de beslissing nam om de bescherming van de moslims op te heffen toen bleek dat de Serviërs bereid waren om ook de Nederlandse soldaten aan te vallen.
 
Tegen Karadzic werd gemeld dat hij zijn bronnen ook elders kon vinden zonder Karremans erbij te betrekken. Iets wat door juristen als merkwaardig wordt gezien omdat in documenten van vergaderingen vaststaat dat Karremans iets gezegd geeft wat in de trant van Karadzic’s bewering komt. Blijkbaar is Nederland bang dat Karremans tijdens zijn verhoor nog meer dingen kan opbiechten die verder zullen wijzen op Nederlandse laksheid en wellicht zelfs bevelen naar Karremans toe om mee te werken met Karadzic.