Fout
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::write: Unable to use passive mode

alt

Onlangs las ik in een nieuwsbericht op AT5 een artikel waarin Nederlandse taalpuristen weer eens iets van zich lieten horen. In feite vond ik het verbazingwekkend, want de puristen houden zich al heel lang gedeisd. Of zij dit keer terecht een opmerking maakten over het gebruik van teveel Engels, is een andere vraag.

Of het Nederlands behoort tot de tak van Germaanse talen is nog een punt van discussie. De taalpuristen hebben zich in de eerdergenoemde link gericht op het overbodige gebruik van Engels. Mijn vraag is ‘waarom richt men zich tot het Engels?’. Kijk eens naar de Nederlandse taal; hoeveel leenwoorden heeft het wel niet? En zijn het de Engelse woorden die de Nederlandse taal onzuiver maken?

Volgens het Etymologisch Woordenboek komt in het Nederlands maar liefst 75% uit een andere taal. Gezien dit feit wil ik de Nederlandse taalpuristen aanraden zich meer hierop te richten. Hiermee wil ik absoluut niet zeggen dat het onbegonnen werk is om het teveel aan Engelse leenwoorden, wat zeer zeker een probleem van nu is, aan het daglicht te brengen.

Het probleem van het Nederlands is dat het geen diepgewortelde taal is. Het heeft ook niet de nodige flexibiliteit om nieuwe woorden te produceren. Vandaar dat bij het benoemen van iets nieuws veelal wordt gevist uit het Latijn. Zo geeft Van Dale de woorden van het jaar 2012 van verschillende categorieën als volgt weer:

Jongerentaal: whappen
Lifestyle: facebookrellen
Sport/amusement: gangnamstijl
Economie: onderwaterhypotheek
Politiek:  weglooppoliticus

Het woord van het jaar is project X-feest.

De woordoorsprong van de bovenstaande woorden is als volgt:

Whappen: zowel etymologiebank als Van Dale geven de betekenis ervan niet weer. Het lijkt mij echter duidelijk dat het geen Nederlands woord is.

Facebookrellen: Facebook is een leenwoord. Het woord rel komt van het Nederduitse 'rallen' (babbelen). Gezien Nederlands behoort tot de Germaanse talen hoeven we ‘rel’ niet te rekenen tot een leenwoord.

Gangnamstijl: om te weten dat gangnam geen Nederlands woord is, hoef je geen Neerlandicus te zijn. Het woord stijl is ontleend aan het Frans.

Onderwaterhypotheek: zowel de woorden onder en water blijken Nederlands, in ieder geval Germaans, te zijn. Hypotheek komt uit het Frans.

Weglooppoliticus: de woorden weg en loop blijken Germaans te zijn. Het woord politicus is ontleend aan het Grieks.

Met een kleine rekensom komen we tot de volgende conclusie: het totaal aan ontleedde woorden is precies 10. Samen met het woord van het jaar, hebben we 12 woorden. Hiervan zijn er 8 leenwoorden. Dit brengt ons tot 66,7%; veel meer dan de helft dus. Van de overgebleven woorden is de kans groot dat deze uit het Germaans komen.

En zoals gezegd, dit zijn nog maar de eerste woorden van de lijst per categorie. Van Dale heeft drie woorden per categorie weergegeven. Wanneer we ook deze zouden meetellen, zou het aantal Nederlandse woorden nog minder zijn.

Taalkundig gezien is het gebruik van overbodige leenwoorden zorgwekkend. Aangezien de meeste leenwoorden een lang verleden hebben en de nieuwe leenwoorden snel hun plaats kunnen vinden in het Nederlands, zullen de leenwoorden ook een discussiepunt in de toekomst zijn. Naar mijn mening heeft het weinig zin om je bezig te houden met de nieuwe leenwoorden. Men zou verder terug moeten in de geschiedenis van de taal. Het is de ‘basis’ van de taal waar iets aan gedaan moet worden. De taalpuristen zijn onnodig te veel gericht op de ‘details’.

 

Login of registreer om een reactie te plaatsen