Fout
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::write: Unable to use passive mode

De bij de Universiteit Utrecht werkzaam zijnde Uğur Ümit Üngör, ook wel geschreven als ‘Ugur Ümit Üngör’, is onderwerp geworden van een verhitte plagiaatdiscussie op het internet. Zo zou het artikel ‘winkelwagenmuntjesmaffia’ niet van de Marokkaanse MarioOuldFatima zijn maar van de Turks-Koerdische Üngör.
 
De data lijken de Marokkaan gelijk te geven, daar zijn artikel op 21 oktober 2004 is gepubliceerd onder de naam MarioOuldFatima terwijl het artikel van Üngör pas op 12 november 2012 is gepubliceerd onder de naam ‘Uğur Ümit Üngör’. 
 
Üngör beweert echter dat hij het artikel eerder, ook in 2004, al had gepubliceerd op TurksNL Forum. Dat blijkt uit een bericht van Üngör, dat gedateerd is op 29 april 2008. Omdat echter de link naar TurksNL niet blijkt te kloppen, is dit niet meer te verifiëren. Het artikel heeft in ieder geval vanaf 7 januari 2007 niet meer op TurksNL gestaan.
 
Wat verder nog opvalt, is dat Üngör actief was op fora onder de (schuil-)naam ‘Umut’ of het Koerdische ‘Omid’, terwijl zijn naam Uğur Ümit Üngör is. Het vervormen van Turkse namen naar Koerdisch (zoals ‘Ümit’ naar ‘Omid’) is een bekend verschijnsel onder fanatieke Koerdische nationalisten. Tevens is te zien hoe Üngör, naar eigen zeggen, een artikel uit 2004 in 2012 opnieuw laat publiceren door Sociologisch Mokum en hierbij niet vermeldt dat het om een oud artikel gaat. Het wordt derhalve gepresenteerd alszijnde een nieuw en origineel artikel.
 
Sociologisch Mokum (afgekort tot SoMo) is het universitaire tijdschrift van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Opleiding Sociologie van de Universiteit van Amsterdam; dezelfde universiteit, faculteit en opleiding waar voormalig hoogleraar Diederik Stapel was gepromoveerd maar wegens fraude zijn titel moest inleveren. Net als Stapel, is ook Üngör gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam, na aan dezelfde universiteit ruim vijf jaar lang Sociologie te hebben gestudeerd.  
 
Üngör wordt op verscheidene websites beticht van fraude en is derhalve erg omstreden. Zijn artikelen circuleren veelvuldig rond op neonazistische en extreemrechtse websites. Hij staat bekend als een nationalistische PKK-Koerd van Zaza-afkomst met anti-Turkse tendensen.
 

Reacties   

 
#1 Conan 22-01-2013 13:30
Ungor is niet slim. Daardoor heeft hij op internet-fora sporen achtergelaten. Ik heb het niet over die plagiaat-heisa van hem waarover jullie eerder over hadden. Nee, het betreft posts op internet-fora waaruit zijn PKK-sympathieën en anti-Turkse vuilspuiterij blijkt. Ik heb die informatie. Redactie kan hierover met mij contact opnemen. Mogelijk kan deze informatie gebruikt voor die academicus waarover jullie het hadden.
 

Login of registreer om een reactie te plaatsen