Fout
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::write: Unable to use passive mode

Minister Eimert van Middelkoop (Integratie) wil in beroep tegen de uitspraken van de rechtbank in Rotterdam.  Die oordeelde op 12 augustus 2010 dat twee Turkse inwoners niet verplicht kunnen worden om een inburgeringscursus te volgen.

De minister zei het hier niet mee eens te zijn. Zijn argument is dat inburgering juist Turkse inwoners helpt om te kunnen werken. De vraag is echter of die inburgeringswet wel effectief is. De minister impliceert met zijn uitspraken indirect dat immigranten gedwongen kunnen worden om inburgeringscursussen te volgen en op straffe van sancties moeten slagen voor een examen.

 

In een lijst die op basis van het Bruto Nationaal Inkomen van 2008 gerangschikt is, staat op nummer 20 het onbekende lid het ‘verborgen Turkije’, dat hiermee 8 van de nieuw toegetreden Europese landen achter zich laat.

Alhoewel de relatie tussen de Europese Unie en Turkije er één is van vallen en opstaan, valt het meteen op dat binnen de grenzen van Europa er al een ‘Turkije’ aanwezig is. Het gaat hierbij om de Turkse gastarbeiders woonachtig in Europa, die gezamenlijk een jaarlijks inkomen hebben waarmee ze acht van de nieuw tot de Europese Unie toegetreden landen achter zich laten.

 

In Bagdad was de wereld in de ochtend van 20 maart 2003 getuige van de Amerikaanse en Engelse bombardementen. Het klonk nog harder dan de gebedsgezangen van de diverse moskeeën. De meeste mensen in de islamitische wereld zijn van mening dat de godsdienstoorlogen tussen de christenen en de moslims niet voorbij zijn. Ze zeggen namelijk dat er in dat geval nog maar één godsdienst zou zijn, alsmede vrede op de wereld. Men kan dit opvatten als een koude of een warme oorlog, maar de heftigste en wreedste oorlogen zijn vaak de godsdienstoorlogen.

 

Een recent onderzoek van Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın van de Turkse Taalvereniging (TDK) heeft aangetoond dat het Armeens na duizend jaar samenleven met Turken sterk is beïnvloed door het Turks. Maar liefst 3166 Turkse woorden worden in het Armeens gebruikt. Volgens Akalın hebben van alle talen het Armeens en het Servisch de meeste Turkse woorden overgenomen.

Andersom heeft het Turks slechts 27 woorden overgenomen van het Armeens. Van deze woorden vallen vooral ‘pezevenk’, ‘godoş’, ‘astik’, ‘dasnik’ op omdat ze alle vier ‘pooier’ betekenen. Ook ‘avanak’ en ‘keş’ hebben een negatieve betekenis met ‘sukkel’. Net als ‘moruk’ en ‘hoşur’ welke respectievelijk ‘nutteloze bejaarde’ en ‘mollige vrouw’ betekenen.

 

Veel Turken storen zich steeds meer en meer aan de internetbeperkingen in Turkije, echter aan andere beperkingen blijken ze zich wel te kunnen houden.

Zo laten de cijfers zien dat veel Turken zich aan het niet-roken-verbod, wat in Turkije veel strenger is dan in Nederland, houden. In het afgelopen jaar zijn er 20% minder patiënten opgenomen in ziekenhuizen in Turkije met gezondheidsklachten gerelateerd aan roken. Dit heeft de Turkse medische sector 1,9 miljoen dollar bespaard. Ook zijn er 363 miljoen minder sigarettenpakketten verkocht in de eerste maanden van 2010 in vergelijking tot dezelfde periode in 2009, toen er nog geen verbod van kracht was. Het verbod ging in Turkije op 19 juli 2009 in.