Fout
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::write: Unable to use passive mode

Al sinds de opkomst van de AK Parti liggen de leiders van deze partij en de hoogste officieren van het bijzonder machtige Turkse leger met elkaar overhoop. Lange tijd dachten waarnemers zelfs dat de generaals een coup zouden plegen om premier Recep Tayyip Erdogan tegen te houden. Het afgelopen weekeinde heeft Erdogan definitief bewezen dat deze experts hem schromelijk hebben onderschat. Het waren niet de politieke leiders van Turkije, maar diens topmilitairen die uiteindelijk het veld ruimden en pas op de plaats maakten.

Vrijdag besloten stafchef van de strijdkrachten, Isil Kosaner, en de commandanten van de landmacht, de luchtmacht en de marine om het bijltje erbij neer te gooien. Het vervroegde pensioen van deze generaals kwam na jaren van ruzie tussen de seculiere legertop en de Islamistische regering. De druppel die de emmer deed overlopen voor de militairen was de arrestatie en vervolging van verscheidene hoge officieren, die deel zouden uitmaken van een samenzwering om de democratisch gekozen regering door middel van een coup d’état uit de macht te zetten.

Daarnaast waren Erdogan, president Abdullah Gül en de militaire top het oneens over de promotie van bepaalde officieren. De militaire top had een aantal officieren geselecteerd die voor een hogere rang in aanmerking kwamen, hoewel zij verdachte zijn in (het verder mythische) Ergenekon. Uiteindelijk deden de officieren toch een stapje terug en kreeg Erdogan zijn zin.  Dit was logischerwijze tegen het zere been van de seculiere legertop omdat men zich er maar al te zeer van bewust is dat Erdogan het leger wil Islamiseren, net zoals hij heeft gedaan met universiteiten, het ambtenarenapparaat en zelfs met de rechterlijke macht.

Tel daar de vervolging van invloedrijke officieren nog eens bij, en het is helder waarom de militaire leiders besloten op te stappen.

Hoewel begrijpelijk is hun beslissing niettemin buitengewoon schokkend. Nog nooit eerder in de geschiedenis van de Turkse Republiek stapte de legerleiding als één man op. In het verleden zouden zij juist de premier tot aftreden hebben gedwongen. Meer bewijs om te kunnen concluderen dat het leger ernstig verzwakt is en dat Erdogan het werkelijk voor het zeggen heeft in Turkije is niet nodig. De leider van de AK Parti is zonder twijfel de machtigste man in Turkije sinds Atatürk.* Dat kun je toch wel stellen na de gang van zaken dit weekeinde.

Erdogan heeft in feite een coup gepleegd; hij heeft de enige commandant die niet opstapte, Necdet Özel benoemt tot waarnemend stafchef. Samen zullen ze de nieuwe top van het leger ongetwijfeld vorm geven. Aanhangers van de AK Parti zullen op sleutelposities neergezet worden, waar ze de seculiere officieren (die nog altijd de meerderheid vormen van het officierenbestand) kunnen tegenwerken. Erdogan zal er niet in slagen het gehele leger in één keer over te nemen – daarvoor is het een te conservatieve wereld – maar dat is vanuit zijn perspectief ook helemaal niet nodig: als AKP-officieren voor verdeeldheid kunnen zorgen, is de kans op een militaire coup vrijwel nihil.

Deze coup zou Erdogan weleens in staat kunnen stellen zijn vergaande Islamiseringsplannen in de praktijk te brengen. Zonder een seculiere, verenigd leger om tegenkracht te bieden aan de AKP heeft hij vrij spel om te doen en laten wat hij wil. Dit moet reden voor grote zorg zijn in het westen (dat Erdogans autoritaire neigingen om onverklaarbare redenen continu toejuicht): een op het oosten gericht Turkije, dat steeds verder Islamiseert, is alles behalve een betrouwbare bondgenoot.
 

* Wat nogal ironisch is. In vrijwel ieder ander opzicht zijn Atatürk en Erdogan namelijk elkaars tegenpolen, zeker wat betreft ideologie. De vader van het moderne Turkije wilde dat zijn land zich op het westen richtte en was overtuigd seculier. Voor Erdogan geldt juist dat hij zijn blik naar het oosten richt en een aanhanger is van de Islam.

 

Reacties   

 
#1 Armand Sag 04-08-2011 11:48
De nieuw namen zijn bekend:

Legerstafleider = Necdet Özel (1950, Ankara)
Landmacht = Hayri Kıvrıkoğlu (1948, Konya)
Marine = Emin Murat Bilgel (1952, Istanbul)
Luchtmacht = Mehmet Erten (1948, Muğla)

Had geen ontslag genomen, en mag zijn positie behouden:

Gendarmerie = Bekir Kalyoncu (1950, Istanbul)

Zie: http://www.hurriyetdailynews.com/n.php?n=president-gul-approves-turkeys-new-top-military-brass-2011-08-04
 
 
#2 Armand Sag 04-08-2011 12:11
De vier hoge officieren die ontslag hadden genomen, waren vrijwel allemaal boven de pensioensgerechtigde leeftijd:

Işık Koşaner (1945, Izmir) = 66 jaar, was de hoogste leider van het leger;
Erdal Ceylanoğlu (1945, Kayseri) = 66 jaar, was leider van de landmacht;
Eşref Uğur Yiğit (1945, Istanbul) = 66 jaar, was leider van de marine;
Hasan Aksay (1947, Izmir) = 64 jaar, was leider van de luchtmacht.

De enige generaal die geen ontslag nam, was de leider van de gendarmerie: Bekir Kalyoncu (1950, Istanbul). Hij was 'pas' 61 jaar.
 
 
#3 Armand Sag 04-08-2011 12:15
Wat nog meer opvalt is dat er niemand meer tot generaal is benoemd uit de Turkse provincie Izmir, maar wel bijvoorbeeld Konya.

Konya staat bekend als een strengconservatieve stad (zeg maar een soort Turks variant van de Nederlandse stad Urk) terwijl Izmir van oudsher bekend staat als een bolwerk van seculieren en het centrum van het Turkse leger is.

In Izmir heeft al 88 jaar geen enkel andere politieke partij dan de streng-seculiere CHP een verkiezing gewonnen; zij het gemeentelijke, provinciale en/of landelijke verkiezingen. Tevens zijn er naar schatting 150.000 tot 200.000 soldaten gestationeerd in Izmir, het meest van heel Turkije. Naast deze +/- 200.000 infanteriesoldaten van de landmacht, is de zuidelijke vloot van de Turkse marine in Izmir gestationeerd en heeft de luchtmacht haar opleidingscentra ook in deze stad. Izmir is dus veruit de belangrijkste stad van het Turkse leger, tegelijk ook de meest seculiere stad van Turkije. Het is dus een belangrijke kanttekening dat er geen officieren uit Izmir betrokken zijn bij de vorming van het nieuwe legerstafpersoneel.
 
 
#4 Rene Boekholt 09-08-2011 11:32
Mijn ouders zijn al jarenlang toerist van Istanbul, en die merkten al dat ze geen alcohol kunnen drinken op plekken waar ze in het verleden dat wel konden. Als het zo door gaat zal Turkije meer lijken op de Arabische landen.
 
 
#5 Bahar Yesildag 09-08-2011 11:51
@ Michael: Europa, dat is pas een betrouwbare bron. Een Turkije dat zich naar het Westen richtte mocht niet toetreden tot de EU. Dan zijn er ook nog politici die Turkije bij de EU willen, maar dan niet geheel volwaardig zoals de overige landen. Yep, EU met zijn Westerse politieke kijk, dat is pas betrouwbaar.

Daarnaast wil ik eraan toevoegen dat Alevieten meer rechten en vrijheid hebben gekregen om hun geloof te kunnen uiten. Merendeels van de Alevieten zijn seculier en Kemalistisch ingesteld.

Er worden ook vele kerken heropend zodat de Orthodox Christenen kunnen bidden. Kerken worden ook gerestaureerd. Dit zijn tekens dat AKP Turkije verder aan het democratiseren is en niet Islamiseren.
 
 
#6 Bahar Yesildag 09-08-2011 11:52
@Rene: De reden waarom er in Istanbul op sommige plekken geen alcohol benuttigd kan worden komt doordat er veel onrust gecreerd werd. Zo hebben ze ervoor gezorgd dat alcohol nuttigen wel in de rustigere buitengebieden mogelijk is. Dit is dus geen vorm van Islamisering.
 
 
#7 Rene Boekholt 09-08-2011 14:02
Vrijheid van meningsuiting daar kan ook wel iets over gezegd worden. Waarom zijn er vele sites gebanned dan in Turkije? Is dat geen vorm van Islamisering?
 
 
#8 TURKEJ01 09-08-2011 16:18
JA RENE BOEKHOLT DIT IS EIGENLIJK ALLEMAAL HET REDEN VAN ISLAMISERING EN NIKS VAN WAT ANDERS
 
 
#9 Mustafa 09-08-2011 23:53
De Islamisering van Turkije is niks dan een media onzin. Dezelfde media die zich enkel jaren terug opwond omdat het leger meer macht zou hebben in Turkije.

Komisch vind je ook niet?
 
 
#10 Armand Sag 10-08-2011 09:50
@Turkej

Geen dubbele posts en geen caps-lock graag.
 
 
#11 Osman 16-09-2011 20:02
Turkije is een heel democratisch en vrijland, De van Ataturk en de tijd van Erdogan is heel anders....
 

Login of registreer om een reactie te plaatsen