Fout
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::write: Unable to use passive mode

altHet kolonialisme is eigenlijk een kenmerk van de vorige eeuw en staat bekend onder de term ‘het koloniale tijdperk’. In deze eeuw staat echter het imperialisme centraal. In beide gevallen was er sprake van een overheerser die anderen uitbuitte. Wat nu gaande is, is de voorzetting hiervan, enkel de manier waarop het plaatsvindt is anders.

 

De 60-jarige piloot Julio Poch is vermoedelijk onschuldig. Dat blijkt uit de verklaringen die tot nu toe zijn afgelegd. Poch, die zowel de Argentijnse als de Nederlandse nationaliteit heeft, zou volgens de Argentijnse rechtbank deelgenomen hebben aan de Vuelos de la Muerte (oftewel ‘dodenvluchten’).
 

altIn uitdagendheid van de internationale gemeenschap heeft Noord-Korea zijn derde nucleaire test uitgevoerd. De vraag is in hoeverre deze bedreiging de machtsverhoudingen in de region zal beïnvloeden.

 

alt

Volgens de denkwijze in filosofie is vanaf de Verlichting de centrale positie van de mens, het individu het uitganspunt. De mens staat centraal en is de belangrijkste wezen op aarde. Ook vanuit de religie wordt dit standpunt ondersteunt. Volgens het geloof is de mens ondergeschikt aan god, maar hierbuiten is alles is gecreëerd ten behoeve van de mens. Alles staat ook ten dienste van de mens, dus ook alles wat er leeft. Al deze punten zijn als het ware de steunpilaren voor de mens, om zijn daden uit te kunnen voeren.

 

alt

Of het gaat om een ontwikkeld westerse samenleving of een ontwikkelingsland, overal in de wereld maken vele burgers zich schuldig aan criminaliteit. Waarom krijgt men het steeds toch niet voor elkaar om burgers op het goede pad te houden? Er wordt immers veel ‘verdiend’ door belasting en andere opbrengsten aan burgers. Waar gaat al dit geld naartoe en waarom kan de staat niet zorgen voor de veiligheid van zijn burgers?